IPAD-undersøkelser /Nett-undersøkelser MHH (LS4)

HÅND
Hånd før operasjon 

Hånd 6 mnd hjemmekontroll 

FOT
Fot før operasjon 

Fot 6 mnd hjemmekontroll 

SKULDER
Skulderprotese PROMS før operasjon 
Skulderprotese Constant score før operasjon 

Skulderprotese Constant score 6 mnd kontroll 

KNE
Korsbånd før operasjon 
Osteotomi før operasjon 
Kneprotese før operasjon

Kneprotese 3 mnd hjemmekontroll

HOFTE
Hofteprotese før operasjon 

Hofteprotese 6 mnd hjemmekontroll 
ADMIN-SIDER
Hånd
Fot
Skulder
Kne
Hofte

SCORING PÅ IPAD FØR OPERASJON GML VERSJON (LS3)
Kneprotese før operasjon
https://martinasurvey.no/mottak/index.php/1801?newtest=Y&lang=nb

Hofteprotese før operasjon
https://martinasurvey.no/mottak/index.php/1802?newtest=Y&lang=nb

Korsbånd før operasjon
https://www.martinasurvey.no/mottak/index.php/1911?lang=nb

Kne-osteotomi før operasjon
https://martinasurvey.no/osteotomi/index.php/1951?lang=nb

Skulderprotese før operasjon
https://www.martinasurvey.no/mottak/index.php/1931?lang=nb


POLIKLINIKK
Kneprotese 3 mnd kontroll pasient
https://martinasurvey.no/poliklinikk/index.php/1811?newtest=Y&lang=nb

Kneprotese 3 mnd kontroll sykepleier
https://martinasurvey.no/poliklinikk/index.php/1812?newtest=Y&lang=nb

Hofteprotese 6 mnd kontroll pasient
https://martinasurvey.no/poliklinikk/index.php/1821?newtest=Y&lang=nb

Hofteprotese 6 mnd kontroll sykepleier
https://martinasurvey.no/poliklinikk/index.php/1822?newtest=Y&lang=nb


DAGKIRURGI
DK-Kne før operasjon
https://martinasurvey.no/dagkirurgi/index.php/1841?newtest=Y&lang=nb

DK-Fot før operasjon
https://martinasurvey.no/dagkirurgi/index.php/1831?newtest=Y&lang=nb