Du har fullført 0% av denne undersøkelsen
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Hofteprotese - før operasjon 2023

Dette spørreskjemaet er en del av det faste kontrollopplegget for hofteprotese-operasjoner ved Martina Hansens Hospital. Avhengig av hvilken operasjon du har fått utført, vil du ved én eller flere anledninger bli spurt om å svare på oppfølgingsspørsmål etter operasjonen. Du kan for eksempel bli spurt om å fylle ut en spørreundersøkelse ved fysisk kontroll på sykehuset, eller du kan få tilsendt en epost med lenke til en tilsvarende spørreundersøkelse som du fyller ut via en nettside. Eposten vil kun inneholde en kort henvisning til at det er en  kontroll-undersøkelse fra Martina Hansens Hospital, og lenke til nettsiden der hvor spørreundersøkelsen er. Evt personopplysninger er kryptert i løsningen, og nettsiden har kryptert, sikker protokoll. 

Opplysninger fra spørreskjemaet vil også kunne deles med Nasjonalt Register for Leddproteser, som samler inn slike opplysninger etter ønske fra helsemyndighetene.

 

Vi ber om at du besvarer alle spørsmålene. For å finne alle spørsmålene må du bla nedover på skjermen. Hvis du bruker pc kan du scrolle med hjulet på musen eller eventuelt bruke piltastene på tastaturet, hvis du bruker nettbrett må du holde fingeren på skjermen og dra den oppover skjermen. Når alle spørsmålene er besvart, sender du inn skjemaet ved å trykke på den blå «Lever besvarelse» knappen helt på slutten. Hvis noen spørsmål mangler svar vil du få beskjed om dette. Når besvarelsen er sendt inn får du en melding om dette.

Det er 78 spørsmål i undersøkelsen.