Du har fullført 0% av denne undersøkelsen
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Osteotomi 2023 - før operasjon

Dette spørreskjemaet er en del av det faste kontrollopplegget for kne-osteotomi-operasjoner ved Martina Hansens Hospital. Du vil ved én eller flere anledninger bli spurt om å svare på oppfølgingsspørsmål etter operasjonen. Du kan for eksempel bli spurt om å fylle ut en spørreundersøkelse ved fysisk kontroll på sykehuset, eller du kan få tilsendt en epost med lenke til en tilsvarende spørreundersøkelse som du fyller ut via en nettside. Eposten vil kun inneholde en kort henvisning til at det er en  kontroll-undersøkelse fra Martina Hansens Hospital, og lenke til nettsiden der hvor spørreundersøkelsen er. Evt personopplysninger er kryptert i løsningen, og nettsiden har kryptert, sikker protokoll.

Dersom du samtykker til det på neste side, vil dine svar kunne brukes til forskning med publisering i f.eks internasjonale tidsskrifter. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt, og dine svar vil ikke kunne gjenkjennes i en eventuell publikasjon.

Vi ber uansett om at du besvarer alle spørsmålene. Det er en viktig del av vårt kontrollopplegg rundt kne-osteotomi-operasjoner. For å finne alle spørsmålene må du bla nedover på skjermen. Hvis du bruker pc kan du scrolle med hjulet på musen eller eventuelt bruke piltastene på tastaturet, hvis du bruker nettbrett må du holde fingeren på skjermen og dra den oppover skjermen. Når alle spørsmålene er besvart, sender du inn skjemaet ved å trykke på den blå «Lever besvarelse» knappen helt på slutten. Hvis noen spørsmål mangler svar vil du få beskjed om dette. Når besvarelsen er sendt inn får du en melding om dette.

Det er 65 spørsmål i undersøkelsen.