Du har fullført 0% av denne undersøkelsen
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Skulderprotese Constant score før operasjon

Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Besvarelsene gir oss informasjon om din skulderfunksjon som vi kan ha som utgangspunkt når vi skal kontrollere resultatet av behandlingen.

Det er 15 spørsmål i undersøkelsen.