Du har fullført 0% av denne undersøkelsen
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Skulderprotese PROMS 6 mnd

I dette spørreskjemaet blir du bedt om angi graden av symptomer, det vil si plager som du har opplevd på grunn av skulderen din i løpet av den siste uken.Ved å flytte markøren på den vannrette (horisontale) linjen viser du hvordan du opplever din situasjon.Vennligst vær klar over at:a) Jo lengre til høyre du setter streken din / desto mer opplever du angitte symptom.b) Jo lengre til venstre du setter streken din  / desto mindre opplever du symptomet.

Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Besvarelsene gir oss informasjon om din skulderfunksjon som vi kan ha som utgangspunkt når vi skal kontrollere resultatet av behandlingen.

Det er 22 spørsmål i undersøkelsen.