0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

DK-Kne før operasjon

Spørsmål til deg angående funksjonen i ditt kne. Vi ønsker at du besvarer spørsmålene ved å krysse av for det alternativ du synes passer best for deg (kun ett kryss ved hvert spørsmål). Hvis du er usikker, kryss likevel av for det alternativet som føles mest riktig.
Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Besvarelsene gir oss informasjon om knefunksjon og fornøydhet før og etter behandling for kneplager.
Det er 49 spørsmål i undersøkelsen.