0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Journey KOOS 2 år

Vi ønsker at du besvarer spørsmålene ved å krysse av  for det alternativ du synes passer best for deg (kun ett kryss ved hvert spørsmål). Hvis du er usikker, kryss likevel av for det alternativet som føles mest riktig.
Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene.
Det er 43 spørsmål i undersøkelsen.