0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Hofteprotese - før operasjon

Dette spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever hofteleddet ditt. Informasjonen skal hjelpe til med å kartlegge hvordan du fungerer i dagliglivet. Besvar spørsmålene ved å krysse av for det alternativ du synes passer best for deg (kun ett kryss ved hvert spørsmål).

Er du usikker, kryss likevel av for det alternativet som føles mest riktig.

Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Besvarelsene gir oss informasjon om hoftefunksjon og fornøydhet før og etter behandling for hofteplager.
Det er 46 spørsmål i undersøkelsen.