Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Covid-19 avklaring før oppmøte på sykehuset

For å unngå at noen tar med seg covid-19 smitte inn i sykehuset ber vi om at alle pasienter, og eventuelt følge/besøkende, svarer på disse spørsmålene FØR de kommer til sykehuset.

Dersom du svarer NEI på alle spørsmål kan du gå til din timeavtale eller besøk som planlagt.

Dersom du svarer JA på et eller flere spørsmål vil du få råd om hvordan du skal forholde deg.

Covid-19 avklaring
(Dette spørsmålet er obligatorisk)
Har du fått påvist aktiv covid-19?

Hvis du har fått påvist Covid-19 må det gå minst 10 dager for du kan komme til timen din eller besøke sykehuset.

Ring oss evt. for å flytte/avbestille timen din.
- Operasjon timebestilling 67 50 08 05
- Ortopedisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10
- Revmatologisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10

(Dette spørsmålet er obligatorisk)
Venter du på svar på covid-19 test?

Hvis du har tatt en Covid-19 test, og venter på svar/ikke fått svaret enda, må du vente på svaret før du evt kan komme på sykehuset.

• Hvis testen viser at du HAR aktiv Covid-19, må du i isolasjon, og kan ikke møte opp til timen din.
• Hvis testen viser at du IKKE HAR har aktiv Covid-19,  kan du møte opp til timen din, hvis du ellers er frisk.

Ring oss evt. for å flytte/avbestille timen din.
- Operasjon timebestilling 67 50 08 05
- Ortopedisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10
- Revmatologisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10

(Dette spørsmålet er obligatorisk)
Er du i isolasjon på grunn av Covid-19?

Hvis du er i isolasjon, må du vente til du er ute av isolasjonen før du evt kan komme på sykehuset.

Ring oss evt. for å flytte/avbestille timen din.
- Operasjon timebestilling 67 50 08 05
- Ortopedisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10
- Revmatologisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10

(Dette spørsmålet er obligatorisk)
Har du vært i kontakt med en person med påvist covid – 19 siste 10 dager

Hvis du er nærkontakt til en person med påvist Covid-19, gjelder følgende:

Konsultasjon/ poliklinisk time:
Du kan møte opp hvis du er symptomfri og har tatt en hurtigtest som er negativ samme dag, før ankomst. Du må bruke munnbind inne på sykehuset.

Dagkirurgi/Operasjon/Innleggelse:
Du kan møte opp hvis du er symptomfri. Du vil bli testet på hospitalet ved ankomst. Du må bruke munnbind inne på sykehuset.

Ring oss evt. for å flytte/avbestille timen din dersom du f.eks ikke er symptomfri eller får positiv hurtigtest:
- Operasjon timebestilling 67 50 08 05
- Ortopedisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10
- Revmatologisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10

(Dette spørsmålet er obligatorisk)

Har du hatt noen av følgende symptomer de siste 7 dager:

  • FEBER
  • HOSTE OG/ELLER TUNGPUST
  • ENDRET LUKTE- OG/ELLER SMAKSSANS

Du har svart ja på at du har symptomer som kan bety at du har Covid-19. Du må være symptomfri før du kan møte på sykehuset.

Ring oss evt. for å flytte/avbestille timen din.
- Operasjon timebestilling 67 50 08 05
- Ortopedisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10
- Revmatologisk poliklinikk timebestilling: 67 50 08 10